1. Abdülhamid

20 Mart 1725’te doğan 27. Osmanlı padişahı 1. Abdülhamid iyi bir eğitim görmüş ve hat sanatıyla ilgilenmiştir. Aşırı dindar olduğu bilinen Abdülhamid’in aynı zamanda ıslahatçı bir padişah olduğu da saltanatı boyunca yaptığı hareketlerden anlaşılmaktadır. 21 Ocak 1774’te tahta çıkan Sultan, günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen ve akademik düzeyde eğitim veren kurumu açmıştır. Kara ve deniz ordularının yenilenmesi için de çalışmalar yapmıştır. Tahta çıktıktan sonra yeniçeri sayımını yaptıran ve bu yöntemle haksız kazanç elde eden kişileri belirleyen padişah suçlulara gereken cezayı vermiştir.

Yaklaşık 6 yıldan beri devam eden Osmanlı-Rus Savaşı’nın son dönemlerinde tahta çıkan padişah Rusların yenilmesi zor bir devlet olduğunu anlayınca barışa yanaşmıştır. 21 Temmuz 1774’te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı devletinin aleyhine bir anlaşmadır. Antlaşma sonucunda Kırım bağımsız bir devlet olmuş, Ruslara Karadeniz’de donanma bulundurma hakkı tanınmış ve Osmanlı içerisindeki Ortodoks tebaya yönelik bazı haklar tanınmıştır. Ayrıca Rusya işgal ettiği toprakları Osmanlı’ya geri verecek fakat bu bölgedeki halklara Osmanlı tarafından bazı ayrıcalıklar tanınacaktı.

1775 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile İran’daki Zend Hanedanlığı arasında savaş çıkmış ve Basra kaybedilmiştir. 1779 yılında Zend Kerim Han’ın ölümünden faydalanan Osmanlı Basra’yı geri aldı.

Kırım’da çıkan bir iç savaş sonucu, Osmanlının bu durum karşısındaki tutumu doğrultusunda 21 Mart 1779’da Aynalıkavak Tenkihnamesi imzalandı. Bu tenkihnameye göre Han Rusların desteklediği Şahin Giray olacaktı ve Rus orduları Kırım’dan çekilecekti. Fakat daha sonra yine bir ayaklanma çıktı ve Rus orduları Kırım’ı ikinci kez işgal ederek Temmuz 1793’te Kırım’ı Rusya’ya bağladılar.

Osmanlı orduları 21 Eylül 1788 tarihinde Avusturya ile yaptıkları Sebeş Savaşı’ndan büyük bir zaferle ayrıldılar. Fakat bu esnada devam eden Osmanlı-Rus Savaşı askeri bakımdan Osmanlı’ya olumsuz yönde etki etmekteydi. Ruslar Özi Kalesi’ni alıp,içerisindeki insanları katlettiler. Padişah bu haberi alınca felç geçirdi ve 7 Nisan 1789’da vefat etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.