1.AHMED

18 Nisan 1590’da Manisa’da dünyaya gelen Ahmed,tahta 13 yaşında oturarak o zamana dek en genç yaşta padişah olan Osmanoğlu olma ünvanını kazanmıştır.Avusturya Savaşı devam ederken tahta oturan genç padişahın kuvvetleri 1605 yılına kadar;Peşte,Estergon,Vişegrad,Tepedelen kalelerini fethetti.İki devlet de savaşın maddi yükünü kaldıramayacak duruma gelince,11 Kasım 1606’da Zitvatorok Antlaşması’nı imzaladı.Antlaşma sonucunda alınan bazı kaleler Osmanlının elinde kaldı.Avusturya bir defaya mahsus savaş tazminatı ödemeyi kabul ederken,Macaristan toprakları için her yıl Osmanlı’ya ödediği vergiyi kaldırttı.Diplomatik açıdan da Osmanlı Devleti’nin kayba uğradığı bu antlaşmada,Avusturya Arşidükü ile Osmanlı Sultanı’nın denk mevkilerde olduğu kabul edildi.

Safevilerle de savaş halinde olan Osmanlı,iki tarafta da savaşmanın yükünü kaldırabilecek pozisyonda değildi.1612 yılında bir barış antlaşması imzalandı ve bir süreliğine iki devlet de soluklanma imkanı buldu.1.Ahmed devrinde aynı zamanda Celali İsyanları da patlak vermiştir.Bu isyanlar Kuyucu Murat Paşa’nın sert müdahaleleri ile bastırılmıştır.

1.Ahmed Fatih SSultan Mehmed’in yasalaştırdığı devletin bekası için kardeş katli vaciptir kanunu tanımayarak yerine ekber ve erşed sistemini getirmiştir.Tahta kimseyi katletmeden oturan genç padişahın kardeşi de padişahlık yapmıştır.Ekber ve erşed sistemi kimseyi katletmeden,hanedan içerisindeki en yaşlı ve en aklı başında kimsenin tahta geçmesi demektir.Kalan taht varisleri de Harem içerisinde bulunan bir odada gözaltında tutulmuştur.Buna da kafes sistemi denmektedir.Yürürlüğe giren bu sistemin,Osmanlı’nın çöküşünü hazırlayan unsurlardan biri olduğunu düşünen çok sayıda tarihçi vardır

Sultanahmed Camii’nin de yapım emrini veren Osmanlı padişahı,Haziran 1617’de caminin ibadete açılmasına şahit olmuş ve aynı yılın Kasım ayında da vefat etmiştir..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.