1. Mahmud

2 Ağustos 1696’da Edirne’de dünyaya gelen Mahmud devrin ünlü hocalarından dersler alarak eğitimini aldı.Amcası 3.Ahmed Patrona Halil İsyanı’nın sonucunda tahttan indirildiğinde 34 yaşında olan 1.Mahmud ertesi gün tahta çıktı.

1730 yılının Eylül sonu ya da Ekim başı tarihlerinde tahta çıktığı bilinen Mahmud’un ilk işi isyancılarla anlaşmaya çalışmak ve sükuneti sağlamak oldu.İsyan esnasında Lale Devri döneminde yapılmış çoğu saray ve köş yakılıp yıkılmış, birçok devlet adamı idam edilmiş ve devlette bir anarşi hüküm sürmekteydi. Patrona Halil adındaki yeniçerinin ve yandaşlarının istekleri bitmek bilmiyordu. Rusya’ya savaş açılması gerektiğini padişaha bildiren Patrona Halil’in artık ortadan kaldırılması kanaatinde olan 1. Mahmud aynı yılın Kasım ayında Patrona Halil’i ve yandaşlarını saraya çağırıp öldürttü.

Bu olaydan sonra Patrona Halil’in diğer yandaşları isyanın dozajını arttırarak devlete daha çok zarar vermeye başladılar. Sonunda padişah isyancılara savaş açtı ve halkın desteğini istedi. Halk ve padişah yandaşlarının mücadelesi sonucu isyan 28 Ocak 1731’de bastırıldı ve sükunet sağlandı.

Bu isyandan sonra Osmanlı İran’ın üzerine yürüdü. Yapılan muharebeler sonucunda imzalanan antlaşmayla Aras Nehri sınır kabul edildi ve Revan,Nahcivan ve Dağıstan gibi topraklar Osmanlının eline geçti. İran’da 1733 yılında Şah’ın değişmesi üzerine İran’ın Osmanlı politikası değişti. 1735 yılında iki devlet arasında yapılan Arpaçay Muharebesi’ni Osmanlılar kaybedince Revan ve Tiflis düşmana bırakıldı.

Osmanlının doğudaki sıkıntısını fırsat bilen Rusya ve Avusturya Osmanlı topraklarına girdi. 1736 yılında gerçekleşen Rus saldırısında Azak Kalesi kaybedildi. Ertesi yıl da Avusturya ordularıyla Bosna, Sırbistan ve Eflak’a müdahalede bulundu. Osmanlı kuvvetleri de bu iki ülke üzerine iki ayrı kuvvet göndererek düşmanı bertaraf etti. Savaş sonucunda Eylül 1739’da Belgrad Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre Sırbistan’ın kuzeyi Osmanlı’da kaldı. Azak Kalesi’de yıkılarak bölgede Osmanlı ile Rus sınırı oluşturuldu.

Batı ile barışı sağlayan Osmanlı İran’a savaş açtı ve bu savaş 1746’da imzalanan ve 2. Kasr-ı Şirin olarak bilinen Kerden Antlaşması’na kadar sürdü. Bu antlaşmada Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın maddeleri kabul edilmiştir.

1. Mahmud birçok kütüphane açarak ve Humbaracı Ocağı olarak isimlendirilen, havan topu kullanan askeri birlikleri oluşturarak devlete yenilikler getirmiştir. 13 Aralık 1754’te vefat eden padişahın naaşı Yeni Cami’ye gömülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.