3. Ahmed

Sultan 4. Mehmed’ten olma, Rabia Gülnuş Sultan’da doğma 3. Ahmet 30 Aralık 1673’te Bulgaristan’da doğmuştur. Sanata ve sanatçıya değer verdiğini padişahlığı döneminden yaşanılan gelişmelerden de anladığımız 3. Ahmed iyi bir eğitim görmüştür. Abisi 2. Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine 22 Ağustos 1703’te padişah olmuştur. Padişahlığının ilk dönemlerinde çok büyük olaylar yaşanmamıştır. İsveç Kralı’nın Ruslarla yaptığı bir savaş sonucu Osmanlı’ya sığınması üzerine Ruslar stratejik çıkarları gereği Osmanlı’ya saldırmaya başlamışlardır. Bu saldırılar sonucunda Osmanlı Rusya’ya savaş açmış ve Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki ordu Prut Nehri civarında Rus birliklerini kıstırmıştır. Fakat Paşa, ordunun avantajlı durumda olmasına rağmen yeniçerilerin istikrarından çekindiği için barış antlaşmasını imzalama kararı aldı.

21 Temmuz 1711’de imzalanan Prut Antlaşması’yla Azak Kalesi Osmanlılara geri verilmiş ve diplomatik açıdan Osmanlının lehine olan durumlar düzeltilmiştir. Bu kazançlı antlaşmadan sonra yüzünü Mora’ya dönen Osmanlı ordusu Ağustos 1715’te Mora’yı fethetti.

1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması’nı gerekçe göstererek Mora’nın Venedik’e geri verilmesini isteyen Avusturya’ya savaş açıldı. Viyana’nın savunmasında da görev almış Savoy Prensi Eugen komutasındaki Avusturya ordusu ile Sadrazam Silahtar Damat Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu 5 Ağustos 1716’da Petrovaradin’de karşılaştı. Sadrazamın savaş esnasında ölmesi orduda moral bozukluğuna sebep oldu ve Avusturya orduları kendilerinden daha kalabalık bir orduyu bozguna uğratmış oldular. Bu savaştan sona son Macar toprağı Temeşvar ve Belgrad düşman kuvvetlerinin eline geçti.

Osmanlı Devleti’nin barış istemesi üzerine 1718 yılının yaz aylarında Pasarofça Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Osmanlı Belgrad ve Temeşvar’ın bir kısmını Avusturya’ya verecekti fakat Mora ve Dalmaçya kıyılarının yönetimi de Osmanlı’ya geçecekti. Antlaşmanın imzalanmasıyla barış sağlanmış oldu.

Aynı yıl Osmanlı’da Lale Devri olarak adlandırılan bir dönem başladı. Avrupa’ya elçiler gönderilerek,matbaa çalışmaları hayata geçirilerek, çeşitli fabrikalar açılarak kültür ve sanat alanında atılımlar yapıldı. Bu dönem içerisinde İran’a sefer düzenlenmiş ve Azerbaycan’ın bir kısmı ele geçirilmiştir. Hatta bu seferler Rus ordularıyla stratejik ortaklık yapılarak düzenlenmiştir. Fakat daha sonra İran’da büyük yenilgiler alan imparatorluk barış antlaşması imzalamak zorunda kalmıştır.

Saray erkanının ve yüksek zümredeki kişilerin zevk ve sefa içerisinde yaşadıklarını düşünen yeniçeriler 1730 yılında isyan çıkarmışlardır. Patrona Halil ismindeki bir yeniçerinin halkı ve askeri galeyana getirmesi üzerine çıkan isyanda,isyancıların isteği üzerine bazı büyük devlet adamları idam edilmiştir. Bununla yetinmeyen isyancılar bu sefer de padişah 3. Ahmed’in tahtı bırakmasını istediler.Ailesinin ve kendisinin can güvenliği konusunda anlaşan 3. Ahmed Ekim 1730’da tahtı 34 yaşındaki öz yeğeni Mahmud’a bıraktı ve yönetimden çekildi.1 Temmuz 1736’da vefat eden 3. Ahmed Yeni Cami’deki türbeye gömülmüştür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.