3. Mustafa

28 Ocak 1717’de dünyaya gelen 3. Mustafa yaklaşık 27 yıl kafes hayatı yaşadıktan sonra 1757’de tahta geçmiştir. Tahta çıktığı zaman kılıç kuşanma töreninde Hz.Ömer’in kılıcını kuşanarak adaletli olacağına dair kullarına mesaj veren Sultan, mali sıkıntıları düzenlemek için çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Güçlü ve heybetli bir fiziki yapıya sahip olan Mustafa aynı zamanda dindar, yardımsever ve cömert bir padişahtı. Yaşanan büyük deprem yahut yardımlarda halka hazineden ziyade kendi kesesinden yardım ederdi.

3. Mustafa, Macar kökenli Fransız subayı Baron de Tott’u ordunun topçu birliklerini modernleştirmesi için görevlendirmişti. Baron de Tott denizcilik ile ilgili çalışmalar da yaparak 1773 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un kurulmasına önayak olmuş ve bu askeri eğitim kurumunda dersler vermiştir.

Süveyş Kanalı’nın açılması için çalışmalar da sürdüren 3. Mustafa,bu gayesinde başarılı olamamıştır. 1768-1774 yılları arasında cereyan eden Rus Savaşı’nın gidişatının olumsuz yönde olması padişahın moralini bozmuştur. 1770 yılında Rus donanmasının Çeşme civarında Osmanlı donanmasını yakması ve 1771’de Kırım’ın Ruslar tarafından işgali genel olarak devletin moralini ve savaş gücünü de etkilemiştir. Savaşın bitişi ve barış antlaşmasının imzalanması 3. Mustafa’nın ölümünden sonrasına denk gelmektedir.

Batılı tarihçilerin ‘En büyük fakat en talihsiz Osmanlı padişahı’ olarak nitelendirdikleri 3. Mustafa aynı zamanda Cihangir mahlasıyla şiirler de yazmıştır. Zehirlenmekten korktuğu için yaşamı boyunca belirli aralıklarla az miktarda zehir alarak vücudunu zehire karşı dirençli kılmaya çalıştığına dair söylentiler vardır.

Osmanlı-Rus Savaşı devam ettiği sırada 21 Ocak 1774’te vefat eden Osmanlı Sultanı,Laleli Külliyesi içerisindeki 3. Mustafa Türbesi’ne gömülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.