2.MEHMED

30 Mart 1432’de Edirne’de doğan Mehmed,seleflerine nazaran çok iyi bir eğitim alıp,Latince,Yunanca gibi dilleri öğrendikten sonra 1444 yılında birinci saltanatıyla devlete hükmetmeye başlamıştır.Ardından Haçlı tehlikesi baş gösterince tekrar babasının tahta çıkması üzerine Manisa’ya çekilen Mehmed,Şubat 1451’de babasının ölümü üzerine 30 yıl süren hükümdarlığına başladı.

Mehmed’in ilk işi,devletin toprak bütünlüğünü bozan ve her daim karışıklıklara sebebiyet veren İstanbul’u fethetmek oldu.29 Mayıs 1453’te şehre giren Mehmed,merkeziyetçi ve büyük bir imparatorluğun temellerini atmayı başardı.Gençliğinde aldığı eğitimden dolayı kozmopolit ve büyük bir imparatorluk hayallerine paralel olarak,daima hoşgörülü ve eşitlikçi bir politika izledi.İstanbul’u yeniden inşa etme çalışmalarını başlatarak devletin yeni başkentinin temellerini de atmış oldu.

Çandarlı Halil Paşa’yı İstanbul’un fethine olan muhalefeti yüzünden fetihten sonra idam ettirdi.1454-1459 yılları arasında Sırbistan’la savaş halinde olan devlet savaşın sonunda Sırbistan’ı almayı başardı.Daha sonra Mora yarımadasına seferler düzenleyen Fatih,bu bölgede Venediklilerle yaptığı mücadeleyi kazanmış ve bölgenin Türkleştirilmesi için çalışmalar yapmıştır.1473 yılında,uzun süren Anadolu hakimiyeti mücadelesini Otlukbeli Savaşı’nda galip gelerek kazanan Fatih,Karamanoğulları Beyliği’ne de son vermiştir.

Kazıklı Voyvoda olarak bilinen 3.Vlad’la girdiği mücadeleden galip çıkarak Boğdan’ı alan Fatih bu arada Karadeniz’e yönelerek;Trabzon,Sinop,Amasya’yı aldıktan sonra 1477 yılında Kırım’ı Osmanlı’ya bağlayarak Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmeyi başarmıştır.Uzun süredir Arnavutluk bölgesinde mücadele ettiği isyancıları,onları bir arada tutan komutanları İskender Bey’in ölümünden sonra 1479 yılında mağlup etmeyi başardı.1480 yılında İtalya’nın Toronto limanını ele geçiren Osmanlı kuvvetleri Avrupa’da büyük bir korkuya sebebiyet vermişlerdir.

3 Mayıs 1481’de sefer hazırlığındayken ölen Fatih Sultan Mehmet,Osmanlı’yı bir imparatorluk seviyesine çıkaran ve stratejileri sayesinde bu konumun uzun süre korunmasını sağlayan padişahtı.Devletin kültürel alanda da gelişmesini sağlayan Fatih kendi portresini yaptırmış,bilime ve sanata önem vererek kendi Kanunnamesi’ni yazdırmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.