Mahpeyker Kösem Sultan’ ın Gelinleri Kimler?

Ayşe Haseki Sultan

Osmanlı’da cariyelerin köken kayıtları tam olarak tutulmadığından; Kösem Sultan’ın oğlu Sultan IV. Murad’ın en sevdiği eşi Ayşe Haseki Sultan hakkında pek fazla bilgi yoktur.Sadece IV.Murat’la Ayşe Haseki Sultan ‘ın Şehzade Süleyman,Ahmet,Mehmet ve Alaaddin isimlerinde oğulları Safiye,Gevherhan,İsmihan,Sahra,Zeynep ve Rukiye isimlerinde kızları dünyaya gelmiştir.Şehzadeler küçükken hastalanmış ve büyüyemeden ölmüşlerdir.IV.Murat’ın ölümünden sonraki yaşantısı hakkında da yine pek fazla kayıt yoktur.

Turhan Hatice Valide Sultan

 

1627 ‘de Kırım’da , Rus Ortodoks bir ailede dünyaya gelmiştir.Ukrayna asıllı olup,gerçek adı Nadya’dır. 12 yaşındayken Kırım Tatarları’nın esiri olarak,İstanbul’a saraya gönderilmiştir.Kösem Sultan ‘nın oğlu I.İbrahim’le izdivacından IV.Mehmet’i dünyaya getirmiştir.IV. Mehmet ‘in tahta çıkmasıyla Valide Sultan olmuştur.Ancak Kösem Sultan’ın Büyük Valide Sultan olması sebebiyle hevesi kursağında kalmıştır. Kösem Sultan’la iktidar çekişmelerini sarayda hatta tarihte bilmeyen kalmamıştır.Hatta Kösem Sultan’ın ölümünde parmağı vardır. Ölümünün ardından Eminönü Yeni Cami Külliyesi’ndeki kendi türbesine gömülmüştür.

 

Saliha Dilâşub Valide Sultan

 

1627’de Katarina ismiyle Sırp bir ailede dünyaya gözlerini açmıştır.Kösem Sultan’ın oğlu I.İbrahim ’le olan izdivacından oğlu II.Süleyman dünyaya gelmiştir.II.Süleyman’ın tahta çıkmasıyla Valide Sultan olmuştur.Saliha Dilaşub Sultan olarak bilinir.Ancak II. Süleyman’ın dört yıllık salatanatının 2 yılını göremeden 1689 ‘da ölmüş,iki yıl sonrada oğlu vefat etmiştir.Bazı kaynakalarda kendisine “Saliha Dila Sultan Hazretleri “ şeklinde de hitap edildiği görülmüştür. Cenazesi İstanbul Süleymaniye Cami’nde defn edilmiştir.

 

Hatice Muazzez Sultan

 

Doğum tarihi tam bilinmemekle birlikte Leh Yahudisi asıllıdır.Gerçek ismi Eva olup,Kösem Sultan’ın oğlu I.İbrahim’le olan izdivacından oğlu II.Ahmet’i dünaya getirmiştir.Şehzade II.Ahmet tahta çıkamadığından Hatice Muazzez Sultan Valide Sultan ‘lık yapamamıştır.Ancak cenazesi Süleymaniye Cami’sindeki Kanuni Sultan Süleyman türbesine gömülmüştür.

Hüma Şah Sultan,

Doğum ve ölüm kayıtları ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.Sadece Çerkes olduğu bilinmektedir.Kösem Sultan’ın oğlu I.İbrahim’le izdivacı dolayısı ile haseki sultan olmuştur.I.İbrahim’in döneminde etkili olduğu söylenmektedir.

 

Ayşe Sultan ,Mah-i Enver Sultan ,Şivekar Sultan ‘larda Kösem Sultan’ın oğlu I.İbrahim’le olan izdivaçlarıyla tanınmışlar ancak pek etkili olamışlardır.Bu yüzden isimleri dışında haklarında başka bir bilgi yoktur.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.