KÖSEM SULTAN’IN HİKAYESİ

1590 yıllarında kimilerine göre Yunanistan’ın Tinos şehrinde bir Rum papazının kızı ,kimine görede Nasya adıyla Osmanlı İmparatorluğu topraklarından Bosna –Hersek ‘te dünyaya gelmiştir.

Babasının ölümüyle yetim kalmış ve güzelliği ve zekası nedeniyle Bosna Beylerbeyi tarafından kızlarağasına gönderilmiştir.Artık Anastasia ‘nın Topkapı Sarayı’nın Valide Sultanlığı’na uzanan ve tarihe büyük harflerle geçecek “Mahpeyker Kösem Sultan ”ın devri başlayacaktır.Aldığı eğitimler,yetenekleri ,ön planda olması ve güzelliği gibi şahsi unsur ve meziyetleri ona genç padişah Sultan I.Ahmet’ e önce “gözde” olması, sonrada şehzadeleri Sultan Dördüncü Murat,Sultan Birinci İbrahim,Şehzade Kasım , Şehzade Süleyman ve kızları   Ayşe Sultan,Fatma Sultan ve Atike Sultan’ın anneleri olarak “haseki” ünvanı almasına sebep olacaktır.

Böylece Kösem Sultan ‘ın 1590’dan 1651 yılında ölümüne kadar uzanan süreçte ,Osmanlı tarihi nice Kösem Sultan’lar gibi Valide Sultan’ların tarih sahnesinde oynadıkları rollerle gitgide zenginleşecektir.

Kösem Sultan ,Sultan I. Ahmet’in 1617’de yakalandığı tifüs hastalığını atlatamaması ve ölümü üzerine ,çok sevdiği eşini kaybedecek ancak yine çok sevdiği saltanat uğruna tarihte   ilklere imza atacaktır.

Doğal olarak öncelikle ;tahta kendi oğlullarından birinin çıkması varken I.Ahmet ‘in Mahfiruz Hatice Sultan’dan doğma oğlu II.Osman’ın padişah olamamsı için ,I.Ahmet’in Fuldane Valide Sultan’dan doğma I.Mustafa’nın padişah olması için elinden geleni ypacaktır.Ancak Sultan I.Mustafa , kendi Osmanlı İmparatorluğu’na padişah olmak istemese de doksanaltı gün padişahlık yapacak ve tahtı II.Osman’a bırakacaktır.II.Osman ‘ın çocuk denecek yaşta olması Genç Osman diye anılmasına sebep olacaktır.

Genç Osman yenilikçi bir padişahtır ve Kösem Sultan’ın oğullarının kardeşi olmasına karşın ,Kösem Sultan ve oğulları için önemli bir tehdittir.Nitekim yenilikçi taraftarı olmaya bazı kimselerin yeniçerileri kışkırtmasıyla,tahttan indirilecek ve yerine Kösem Sultan’ın oğlu IV.Murat tahta çıkacaktır.Artık Kösem Valide Sultan oğlunun küçük yaşta olması sebebiyle,1623 ve 1632 yılları arasında Saltanat Naibeliği yani Saltanat Vekilliği yapacaktır.

Oğlu Sultan IV.Murat’tan sonra tahta geçen diğer oğlu Sultan I.İbrahim zamanında da 1648 ve 1651 yılları arasında ta ki Topkapı Sarayı’nda ki ölümüne kadar Saltanat Naibeliği’ni yapmaya devam edecektir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.