KÖSEM SULTAN’IN KRONOLOJİK OLARAK HAYATI

1590 : Tinos,Yunanistan’da Nasya ya da Anastasya ismiyle bir papazın kızı olarak doğduğu sanılmaktadır.

1590   :18 Nisan 1590 ‘da Şehzade I.Ahmet , Manisa’da Sultan III.Mehmet ve Hatice Sultan’ın oğulları olarak Osmanlı      Hanedanı’na katıldı.

1603   :Sultan I.Ahmet ondördüncü padişah olarak genç yaşta kılıç kuşanarak Eyüp’te cülus etmiş/tahta çıkmıştır.

1605   :Anastasia on beş yaşında Topkapı Sarayı’na takdim edilmiştir.

1605   :Anastasia’nın I.Ahmet’in gönlünü çalmasıyla “Mahpeyker Kösem ”adını almasıyla artık Topkapı Sarayı’nda Kadınlar Saltanatı  denen dönemin başlangıcı olacaktır.

1612   :Kösem Sultan ve I.Ahmet’in oğlu Şehzade IV. Murat’ın doğumu

1615   : Kösem Sultan ve I.Ahmet’in oğlu Şehzade I.İbrahim’in doğumu

1617   : Sultan I.Ahmet 21 Kasım’ı 22 Kasım’a bağlayan gece yakalandığı tifüs hastalığını   atlatamayarak vefat etmiştir.

1617-1618   :Sultan I.Ahmet’in ,Sultan III.Mehmet ve Fuldane Valide Sultan’ın oğlu olarak dünyaya gelen kardeşi I.Mustafa 22

Kasım 1617’den 26 Şubat 1618’e kadar üç aylığına tahta çıkarılır.

1618: 26 Şubat 1618 ‘de doksanaltı gün sonra I.Mustafa tahttan indirilerek yerine I.Ahmet’in Mahfiruz Hatice Sultan’dan      doğma II.Osman tahta çıktı.

1622: II.Osman (Genç Osman ) yenilikçi bir padişahtı.Ancak yenilikleri sevmeyen bir grup taraftarın yeniçerileri kışkırtmasıyla 19 Mayıs 1622 ‘de tahttan indirildi

1622:Tekrar I.Mustafa tahta çıkarıldı ve 10 Eylül 1623’ e kadar Osmanı Devlet’ne padişahlık yaptı.

1623:Sultan I.Mustafa akıl sağlığı bozuk olduğu için şeyhülislamın fetvası ile tahttan indirilerek ,yerine Sultan I.Ahmet ile Kösem Sultan’ın oğlu IV.Murat tahta çıkarıldı

1623:Mahpeyker Kösem Sultan’ın Salltanat Naibesi olduğu yıllar.

1623-1632 :Osmanlı Devleti’ni perde arkasından yönettiği dönem.Perde arkasından Divan-ı Hümayun’a katılıyordu.

1632 . : IV. Murat tahta çıktığında devlet yönetimindeki ağırlığı azaldı.

1640: 8 Şubat 1640 IV. Murat ‘ın ölümüyle devlet yönetiminde yeniden etkisini hissettirdi.

1623-1648 : Valide Sultan ‘lık dönemi

1648 :Sultan I.İbrahim’in ölümü

1648-1651:Saltanat Naibesi

1651 :2 Eylül 1651 Deli Doğancı diye anılan Kuşçu Küçük Mehmet isimli bir baltacı eri tarafından perde ipi ile boğularak öldürülmesi.

1651 :Kadınlar Saltanatı denen dönemin sona ermesi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.