Osmanlıda Kısaca Tepedelenli Ali Paşa

Tepedelenli Ali Paşa, 19.yüzyılda bugünkü Arnavutlukta doğmuş ve Osmanlı Devletine karşı ayaklanmış Yanya valisidir. Zaman içerisinde zengin bir paşanın kızıyla hayatını birleştiren Ali Paşa, Osmanlı Tarihi içerisinde kendine yer bulmuş önemli bir zat’tır. Sahip olduğu çiftçilik gelirlerini usulsüz yollarla perçinleyen Ali Paşa, oğullarına aşırı düşkün ancak düzen karşıtı bir profile sahiptir. Fransız İhtilali’nin Osmanlıda ki olumsuz tezahürleri sırasında yaşanan isyanın baş mimarı olan Tepedelenli Ali Paşa, Balkan Yarımadası’nın en güçlü kişisi olmakla tanınmaktadır. Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-Rus savaşları sırasında göstermiş olduğu üstün başarılar neticesinde Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi sırasında görevlendirilmiş ve burada gösterdiği üst düzey performanstan dolayı vezirlik rütbesini almaya hak kazanmıştır. Kendisine verilen görevleri uzunca bir süre eksiksiz yerine getiren Ali Paşa, eşkıya cezalandırmakla görevlendirilmiş ve bu görevinde üstesinden gelmiştir. Ali Paşa’nın Tepedelenli olarak anılması cezalandırdığı eşkıyayı öldürüş üslubundan kaynaklanmaktadır. Ali Paşa, öldürülecek kişinin saçlarını kazır kılıcının ucu ile kafasının tam ortasından çok derin olmayan bir delik açmış ve Osmanlı mimari yapılarının inşasında  kullanılan özel bir aletle, açtığı deliğe baskı yaparak cezalıya acı çektirerek öldürmüştür. Ali Paşa’nın gücüne güç katması onun  Arnavutluk ve Yunanistan’da tek söz sahibi kişi olmasına zemin hazırlamıştır. Sahip olduklarına ve gücüne dayanarak başına buyruk bir takım siyasi teşebbüslerde bulunarak, İngiliz ve Fransızlarla gizli antlaşmalar yapmıştır. Bir süre sonra bu durumdan hoşnut olmayan Padişah, Tepedelenli Ali Paşa’nın çıkardığı ayaklanmayı bastırmış ve hem kendisini hem de oğullarını katletmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.