Valide Mahpeyker Sultan

Kösem Sultan olarak da bilinmekte olan Valide Mahpeyker Sultan, 1589 Anastasya ismiyle dünyaya gelen  Osmanlı İmparatorluğu’nun  14. Sultanı olan 1. Ahmet’in Hasekisidir. Aynı zamanda 4. Murat ile Sultan İbrahim’in tahta çıkması ile Valide Sultan sıfatına sahip olan Mahpeyker Kösem Sultan, torunu 4. Mehmed’in tahta çıkması ile de Valide-i...
Continue reading

SAFİYE VALİDE SULTAN

1550’li yıllarda Venedik’te zengin bir ailenin çocuğu olarak doğduğu tahmin edilen ve asıl adı Sofia olan Safiye Sultan’ın,3.Murad’ın annesi Nurbanu Sultan tarafından hareme alınarak eğitim görmesi sağlanmıştır.3.Murad’tan,biri saltanat halefi olmak üzere 3 çocuğu olan Safiye Sultan’ın Sokullu Mehmed Paşa’nın 1579 yılında suikaste kurban gitmesi olayının tertipleyicisi olduğuna dair...
Continue reading

2.SELİM (SARI SELİM)

25 Mayıs 1524’te İstanbul’da doğan 2.Selim eğitimini 1542’de tamamlayıp,aynı yıl Konya’ya sancak beyi olarak atanmıştır.Manisa’da da sancak beyliği görevinde bulunduktan sonra tekrar Konya’ya dönen Şehzade,bir süre sonra taht için mücadele etmeye başlamıştır.1553’te Şehzade Mustafa’nın boğdurulması üzerine öz kardeşi Şehzade Bayezid ile taht kavgasına tutuşan Selim,1559 yılında babasının da...
Continue reading

HASEKİ HÜRREM SULTAN

Kadınlar Saltanatı’nın ilk temsilcisi olan Hürrem Sultan 1500’lü yılların başında Ukrayna’da doğmuştur.Asıl adının Roxelana olduğu tahmin edilmektedir.Kanuni ile olan ilişkisi sonucu 1521 yılında Şehzade Mehmet’i dünyaya getirerek saraydaki gücünü arttırmıştır.1534 yılında Kanuni ile nikah kıymaları devlet geleneğinde pek rastlanılmayan durum olmuştur.Aynı yıl Kanuni’nin annesi Valide Hafsa Sultan’ın ölümüyle...
Continue reading

1.SÜLEYMAN

6 Kasım 1494’te Trabzon’da doğan Süleyman,Saruhan sancak beyliği yaptığı esnada babasının ölmesi üzerine Eylül 1520’de sorunsuz bir şekilde tahta çıktı.İlk iş olarak saltanatını tanımayan Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali’yi ortadan kaldıran 10.Osmanlı padişahı,1521 yılında Fatih’in alamadığı Belgrad’ı ve ertesi yılda Rodos’u fethederek saltanatının hayırlara vesile olacağını kullarına göstermiş oldu. 1523...
Continue reading

2.MEHMED

30 Mart 1432’de Edirne’de doğan Mehmed,seleflerine nazaran çok iyi bir eğitim alıp,Latince,Yunanca gibi dilleri öğrendikten sonra 1444 yılında birinci saltanatıyla devlete hükmetmeye başlamıştır.Ardından Haçlı tehlikesi baş gösterince tekrar babasının tahta çıkması üzerine Manisa’ya çekilen Mehmed,Şubat 1451’de babasının ölümü üzerine 30 yıl süren hükümdarlığına başladı. Mehmed’in ilk işi,devletin toprak...
Continue reading

2.MURAD

1404 yılında Amasya’da doğan Murad,Bursa’da medrese eğitimini aldıktan sonra tekrar Amasya’ya dönerek tahta çıkıncaya kadar burada eyalet valisi olarak görev yaptı.1421 yılında tahta çıktıktan sonra hükümdarlığını tanımayan Anadolu beylikleri ve tahta hak iddia eden amcası Düzmece Mustafa’yla mücadeleye girişti. Amcası Düzmece Mustafa’yı ortadan kaldırdıktan sonra Gelibolu’yu tekrardan almaya...
Continue reading

15.yy Osmanlı Cellat Teşkilatı

Osmanlı’da düzeni korumak ve devleti yıpratacak bir takım kişiler ve bu kişilerin ortaya çıkarttığı küçük yahut da büyük çaplı engeller, devletin kuruluş yıllarından itibaren büyük bir özveriyle ekarte edilmiştir. Lakin 15.yy Osmanlı Devleti’nin ayyuka çıkan zafer ve başarısı, içinde bulunduğu yükselme dönemi hata kaldırmayan hassas bir dönemdir. Bunda...
Continue reading

Datamax E-4203

Datamax’ ın E 4203 barkod yazıcı modeli giriş seviyesi bir barkod yazıcı olmasıyla birlikte çok yönlü kullanım yapısıyla ihtiyaçları kolaylıkla karşılayabilecek olan bu model kalite ve performansdan ödün vermemekle birlikte benzersiz özelliklerini uygun fiyatla sunmaktadır. Termal ve direkt termal özelliklere sahip E-4203 203 dpi baskı çözünürlüğüne sahiptir. Datamax...
Continue reading

Kardeş Katlinin Zamansal Panaroması ve Menşei

En genel bağlamda bakıldığında iktidar davası olarak addedilen Kardeş Katli, salt Osmanlı Hanedanlarına ait bir uygulama değildir. Münferit zamanlarda değişik toplum ve uygulamalarda da sıkça rastladığımız tarihi bir vaka’dır. Kardeş Katli ile ilgili en özel bilgilerin mevcut bulunduğu İran’ın epik ve realistik tarihine ışık tutan Şehname adlı eser...
Continue reading