KÖSEM SULTAN VE I.AHMET AŞKI

Kösem Sultan tarihte ;,entrikacı,evlat katili gibi sözcüklerle anıladursun,Sultan I.Ahmet’in 27 yaşında ölümüne kadar geçen hayatını zenginleştiren,anlamlı ve süslü kılan bir kadındı. Anastasia olarak , Ortodoks bir papazın kızı olarak dünyaya geldiğinde ,daha sonra “Mahpeyker” “Kösem” gibi isimlerle anılacağını nereden bilebilirdi ki!Babası ölünce yetim kalmıştı.Onu evlatlık edinecek ailenin babası...
Continue reading

MAHPEYKER KÖSEM SULTAN

Anastasya isimli bir Rum genç kız ,İstanbul’a saraya geldiğinde ;yetenekleri ve hep önde olması sayesinde “Kösem ” adını alırken ,bir yandan da yüzü nurlu ,ay gibi parlak anlamına gelen “Mahpeyker” ismini taşıyacaktır.Birçok kaynakta Kösem Sultan ismi tek başına kullanılsa da esasen Mahpeyker Kösem Sultan en bilinen isimlerindendir.1590 yılında...
Continue reading

KÖSEM SULTAN’IN HİKAYESİ

1590 yıllarında kimilerine göre Yunanistan’ın Tinos şehrinde bir Rum papazının kızı ,kimine görede Nasya adıyla Osmanlı İmparatorluğu topraklarından Bosna –Hersek ‘te dünyaya gelmiştir. Babasının ölümüyle yetim kalmış ve güzelliği ve zekası nedeniyle Bosna Beylerbeyi tarafından kızlarağasına gönderilmiştir.Artık Anastasia ‘nın Topkapı Sarayı’nın Valide Sultanlığı’na uzanan ve tarihe büyük harflerle...
Continue reading

KÖSEM SULTAN’IN KRONOLOJİK OLARAK HAYATI

1590 : Tinos,Yunanistan’da Nasya ya da Anastasya ismiyle bir papazın kızı olarak doğduğu sanılmaktadır. 1590   :18 Nisan 1590 ‘da Şehzade I.Ahmet , Manisa’da Sultan III.Mehmet ve Hatice Sultan’ın oğulları olarak Osmanlı      Hanedanı’na katıldı. 1603   :Sultan I.Ahmet ondördüncü padişah olarak genç yaşta kılıç kuşanarak Eyüp’te cülus etmiş/tahta çıkmıştır. 1605  ...
Continue reading

KÖSEM SULTAN KİMDİR ?

Bir rum papazının kızı olarak Anastasya adıyla Yunanistan’da 1590’ larda dünyaya gelmiştir. 15 yaşında yetim kalınca dönemin Bosna Beylerbeyi tarafından saraya tanıtılarak önce Osmanlı İmparatorluğu’na sonra da Osmanlı Ailesi’ne katılacak, hanedanın ve Osmanlı Tarihi’nin vazgeçilmeyen en önemli şahsiyetlerinden ve kadınlarından biri olarak ,ismi tarihte yerini alacaktır. Osmanlı Hanedanlığı’na...
Continue reading

KÖSEM SULTAN’IN HAYATI

Asıl adı Anastasia ( Αναστασία ) ya da Nasya ‘dır. 1590 ‘lı yıllarda Yunanistan’da bir Rum papazının kızı olarak dünyaya gelmiştir.Hırvat olduğu da söylentiler arasındadır.Yetim kaldıktan sonra Bosna Beylerbeyi tarafından kızlarağasına ve imparatorluğun haremine takdim ve hediye edilmiştir. O dönem on dördüncü Osmanlı padişahı olarak daha çocuk denecek...
Continue reading

1.MUSTAFA

3.Mehmed’in oğlu ve 1.Ahmed’in kardeşi olan 1.Mustafa 1591 yılında Manisa’da doğmuştur.Kendinden önceki 14 padişahın baba-oğul olmasına karşın 15.padişah olan Mustafa selefinin kardeşidir. 1.Ahmed’in en büyük oğlu Osman babası vefat ettiğinde 13 yaşındaydı.1.Ahmed döneminde yürürlüğe konulan ekber ve erşed sistemine göre hanedanlığın en büyük üyesi olan 1.Mustafa,22 Kasım 1617’de...
Continue reading

1.AHMED

18 Nisan 1590’da Manisa’da dünyaya gelen Ahmed,tahta 13 yaşında oturarak o zamana dek en genç yaşta padişah olan Osmanoğlu olma ünvanını kazanmıştır.Avusturya Savaşı devam ederken tahta oturan genç padişahın kuvvetleri 1605 yılına kadar;Peşte,Estergon,Vişegrad,Tepedelen kalelerini fethetti.İki devlet de savaşın maddi yükünü kaldıramayacak duruma gelince,11 Kasım 1606’da Zitvatorok Antlaşması’nı imzaladı.Antlaşma...
Continue reading

HANDAN SULTAN

Çoğu kaynakta 1576 yılında doğduğu söylenmektedir.Aslen Rum olan Handan Sultan’ın gerçek isminin Helen olduğu da kayıtlarda geçmektedir.1. Ahmed’in 1603 yılında tahta çıkmasına rağmen Büyük Valide Sultan olan Safiye Sultan’ın hayatta olması onun gücünü ve saltanata etkisini kırmıştır.Safiye Sultan hayatta olduğu müddetçe ondan daha az maaş almış ve haremi...
Continue reading

Kösem Sultan Hayatı

600 yıllık Osmanlı Tarihi’nin en güçlü kadını olan Kösem Sultan’ın hayatı, tarih sevenler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır Hala günümüzde bile kadınların hep geri planda kaldığı noktada, kadının bi köle gibi alınıp satıldığı bir dönemde gücünü kaybetmeye başlamış olsa da imparatorluğun fiilen bir kadın...
Continue reading