Home » Archive by category Kösem Sultan (Page 5)

ÇİNİLİ CAMİ KÜLLİYESİ

Mahpeyker Kösem Sultan tarafından; 1640’lı yıllarda, İstanbul’da Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi üzerinde Çinili Mescit Sokağı’nda, dönemin mimarbaşı Kasım Ağa’ya yaptırılan ve özellikleri bakımından bir külliye olma sıfatını taşıyan camidir. Külliye içerisinde cami dışında medrese, sübyan mektebi, darülhadis, çeşme, şadırvan, çifte hamam ve sebil gibi yapıları barındırır. Bu yapılar Çinili...
Continue reading

Mahpeyker Kösem Haseki Sultan

Tarihte ,özellikle de Osmanlı Dönemi’ne damgasını vurmuş sultanlardan biri olan Mahpeyker Kösem Sultan, Kadınlar Saltanatı denilen dönemde yer alarak ,Osmanlı Devlet’inde bazı ilklere sebep olmuş ve tarihe imzasını bırakmıştır. Peki aslında bu genç yaşta “Haseki Sultan”olan kadın kimdir? Bosna’da 1590 yılında dünyaya “Anastasya” adıyla geldi. Bosna Beylerbeyi onu...
Continue reading

KÖSEM VÂLİDE SULTAN CAMİİ

Kösem Sultan, iktidar mücadelelerinin yanı sıra hayır hasenat yapmayı seven bir kadındı. Çeşitli yerlerde yaptırdığı cami, medrese, külliye, han, hamam gibi hayır eserleri vardır. Bunlardan en büyüğü Sultan IV. Murat zamanında mimarbaşı olan Kasım Ağa (16 yy. ile 17 yy. arası yaşamış, İsatanbul’a devşirme olarak gelmiş ve mimarlığı...
Continue reading

Kösem Valide Sultan ve Turhan Hatice Sultan

Kösem Valide Sultan oğlu IV. Murat tahta geçtiğinde , oğlunu mümkün olduğunca kadınlardan uzak tutuyordu. IV. Murat’ın hastalıktan ölümünün (kimilerine göre sirozdan kimilerine görede damla hastalığından) ardından kardeşi I.İbrahim tahta geçti. Ama I.İbrahim’in Osmanlı Aliye’sinin soyunu devam ettirmesi gerekiyordu. Tam bu sırada devreye daha sonra Turhan Hatice lakabını...
Continue reading

Kösem Sultan ile Turhan Sultan’ ın İlişkisi

Bir yanda 1590 yılında doğan Tinos, Yunanistan’lı Rum güzel Anastasya, diğer yanda 1627 ‘de Ukrayna’ da doğan Rus Ortodoks Nadya. Tarih daha sonra bu önemli iki kadının (Valide Sultan’lar) gelin-kayınvalide   ilişkilerinden ziyade daha çok saltanat kavgasına tanık olacaktır. Nadya isimli bu Rus kız çocuğu , 12 yaşında Kırım...
Continue reading

KÖSEM SULTAN DÖNEMİ

Kösem Sultan, kocası Sultan I.Ahmet öldükten sonra iyiden iyiye tarih sahnesinde yerini almaya başladı. Oğullarından birini tahta çıkarana kadar,mücadelesini bırakmayacaktı. Bu uğurda kocasının tahta çıkan kardeşini bile destekledi. Bu sayade Sultan I.Mustafa’nın annesi Fuldane Valide Sultan’lada arası bir hayli iyi oldu. Sultan I.Mustafa ‘dan sonra taht adeta bir...
Continue reading

KÖSEM SULTAN DÖNEMİNDE YAŞANAN OLAYLAR

Kösem Sultan, Sultan I.Ahmet’in ölümüyle genç yaşta dul kalmış ve sarayda Sultanın desteği olmadan yaşamaya başlamıştır.Gerçi zekası ve yetenekleri sayesinde saraya kendini kolayca ispatlamıştır.Hatta daha Sultan I.Ahmet hayattayken bile Şeyh Sivasi ve Aziz Mahmud Hüdai gibi önde gelen büyüklerden itibar görmektedir. Ancak Sultan I.Ahmet’in tifüs hastalığından ölümüyle, Kösem...
Continue reading

KÖSEM SULTAN VE I.AHMET ’İN HİKAYESİ

Kösem Sultan’ın Osmanlı Tarihi’ndeki hikayesi Altın Yol’da Sultan I.Ahmet’in kendisini  görüp aşık olmasıyla başlamıştır.Artık Anastasia “Mahpeyker” dir Sultan I.Ahmet için.Daha henüz sünnet bile olmamış,tahta çıkmaya hazırlanan bu şehzade için “Önce evlilik,taht sonraki iş” tir.Hatta annesi Handan Sultan’a “Ben bu kızla evleneceğim ” demesi üzerine Handan Sultan, şeyhülislam ve...
Continue reading

KÖSEM SULTAN’IN YAŞAMI

Kösem Sultan’ın iktidar mücadelelerini gerçekleşirdiği o dönemlerde,onun görünmeyen bir yüzü daha vardı.Oldukça dindar ,merhametli (evlat katili olarak nitelendirilmesine karşın )ve yardımsever biriydi. Mübarek üç aylar başladığında,tebdil-i kıyafetle hapishanelere girer,borcu olanların borcunu kapatarak hapishaneden kurtulmalarını sağlar,onlara ve çevresindekilere hediyeler verirdi.Birçok insana iyiliği dokunmuş ve pek çok hayrat yaptırmıştır. Çeşitli...
Continue reading

KÖSEM SULTAN VE I.AHMET AŞKI

Kösem Sultan tarihte ;,entrikacı,evlat katili gibi sözcüklerle anıladursun,Sultan I.Ahmet’in 27 yaşında ölümüne kadar geçen hayatını zenginleştiren,anlamlı ve süslü kılan bir kadındı. Anastasia olarak , Ortodoks bir papazın kızı olarak dünyaya geldiğinde ,daha sonra “Mahpeyker” “Kösem” gibi isimlerle anılacağını nereden bilebilirdi ki!Babası ölünce yetim kalmıştı.Onu evlatlık edinecek ailenin babası...
Continue reading