Genç Osman

Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. Padişahı olan İkinci Osman ya da diğer bir deyiş ile Genç Osman 3 Kasım 1604 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş ve 20 Mayıs 1622 yılında yani 18 yaşındayken yine İstanbul’da vefat etmiştir. Babası 1. Ahmed’in gözdesi olan Mahfiruz Hatun tarafından dünyaya getirilen Genç Osman, 14 yaşındayken amcası Sultan 1. Mustafa’nın tahttan indirilmesi sonucunda […]

ABDÜLMECİD

25 Nisan 1823’te İstanbul’da doğan Abdülmecid batı tarzında eğitim almıştır.1 Temmuz 1839’da tahta çıkmıştır.Tahta çıktığı esnada Nizip yenilgisinden bihaber şekilde Kavalalı Paşa ile barış görüşmeleri planlamaktadır.Avrupalı devletlerin bu sorunu kendilerine danışılmadan çözmeye yeltenmemeleri isteğini kabul eden Abdülmecid,Avrupa’nın boyunduruğu altına girmiştir.Avrupalı devletletlerle yapılan görüşmeler sonucunda 3 Kasım’da Tanzimat Fermanı ilan edildi.Bu ferman vatandaşın haklarının devlet tarafından […]

2. MAHMUD

20 Temmuz 1785’te İstanbul’da doğan 2. Mahmud, 3. Selim’in gözetiminde iyi bir eğitim almış ve aynı onun gibi musikiyle ilgilenmiştir. Kabakçı Mustafa İsyanı’nın patlak vermesi sonucu tahttan indirilen 3. Selim’i tahta yeniden çıkarmak isteyen Alemdar Mustafa Paşa’nın yardımıyla, 4. Mustafa’nın cellatlarından kaçarak 28 Temmuz 1808’de tahta çıkmıştır. Tahta çıktıktan sonra Alemdar Paşa’yı sadrazam yapmıştır. Alemdar […]

4. MUSTAFA

8 Eylül 1779’da doğan 4. Mustafa eğitim görmeye pek fazla yanaşmamış, onun yerine zevk düşkünü biri olmayı tercih etmiştir. Kabakçı Mustafa isyanı sonucu tahttan indirilen amcası 3. Selim’in yerine 29 Mayıs 1807’de padişah oldu. Amcasının tahttan indirilmesine sebep olan isyana destek çıktığı hatta bu isyanın planlayıcılarından biri olduğu söylenmektedir. Asi ve acımasız bir tabiata sahip […]

3. Selim

24 Aralık 1761’de doğan 3. Selim kafes hayatı yaşamasına rağmen iyi bir eğitim alarak 7 Nisan 1789’da tahta çıktı. Osmanlının en büyük rakplerinden biri olan Rusya ile olan mücadelsi 3. Selim tahta çıktığı vakit devam etmekteydi. Ağustos ve Eylül aylarında Rusya ile yapılan iki savaş kaybedildi ve Akkerman Kalesi Rusların eline geçti. Bu mağlubiyetler sonucunda […]

1. Abdülhamid

20 Mart 1725’te doğan 27. Osmanlı padişahı 1. Abdülhamid iyi bir eğitim görmüş ve hat sanatıyla ilgilenmiştir. Aşırı dindar olduğu bilinen Abdülhamid’in aynı zamanda ıslahatçı bir padişah olduğu da saltanatı boyunca yaptığı hareketlerden anlaşılmaktadır. 21 Ocak 1774’te tahta çıkan Sultan, günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen ve akademik düzeyde eğitim veren kurumu açmıştır. Kara ve […]

3. Mustafa

28 Ocak 1717’de dünyaya gelen 3. Mustafa yaklaşık 27 yıl kafes hayatı yaşadıktan sonra 1757’de tahta geçmiştir. Tahta çıktığı zaman kılıç kuşanma töreninde Hz.Ömer’in kılıcını kuşanarak adaletli olacağına dair kullarına mesaj veren Sultan, mali sıkıntıları düzenlemek için çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Güçlü ve heybetli bir fiziki yapıya sahip olan Mustafa aynı zamanda dindar, yardımsever ve cömert […]

3. Osman

2 Ocak 1699’da dünyaya gelen Osman 50 yılı aşkın bir süre boyunca kafeste kalarak en uzun süre kafeste kalan şehzade olma ünvanına sahip olmuştur. Çoğu şehzadenin aldığı gibi iyi bir eğitim almıştı. 13 Aralık 1754’te tahta çıkan Osmanlı Sultanı’nın saltanatı kısa sürmüştür. Döneminde İstanbul’da 3 kez büyük yangın çıkmış ve bir kış vakti Haliç donarak […]

1. Mahmud

2 Ağustos 1696’da Edirne’de dünyaya gelen Mahmud devrin ünlü hocalarından dersler alarak eğitimini aldı.Amcası 3.Ahmed Patrona Halil İsyanı’nın sonucunda tahttan indirildiğinde 34 yaşında olan 1.Mahmud ertesi gün tahta çıktı. 1730 yılının Eylül sonu ya da Ekim başı tarihlerinde tahta çıktığı bilinen Mahmud’un ilk işi isyancılarla anlaşmaya çalışmak ve sükuneti sağlamak oldu.İsyan esnasında Lale Devri döneminde […]

3. Ahmed

Sultan 4. Mehmed’ten olma, Rabia Gülnuş Sultan’da doğma 3. Ahmet 30 Aralık 1673’te Bulgaristan’da doğmuştur. Sanata ve sanatçıya değer verdiğini padişahlığı döneminden yaşanılan gelişmelerden de anladığımız 3. Ahmed iyi bir eğitim görmüştür. Abisi 2. Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine 22 Ağustos 1703’te padişah olmuştur. Padişahlığının ilk dönemlerinde çok büyük olaylar yaşanmamıştır. İsveç Kralı’nın Ruslarla yaptığı bir […]