Osmanlı İmparatorluğu

1.MUSTAFA

3.Mehmed’in oğlu ve 1.Ahmed’in kardeşi olan 1.Mustafa 1591 yılında Manisa’da doğmuştur.Kendinden önceki 14 padişahın baba-oğul olmasına karşın 15.padişah olan Mustafa selefinin kardeşidir. 1.Ahmed’in en büyük oğlu Osman babası vefat ettiğinde 13 yaşındaydı.1.Ahmed döneminde yürürlüğe konulan ekber ve erşed sistemine göre hanedanlığın en büyük üyesi olan 1.Mustafa,22 Kasım 1617’de tahta oturdu.Devleti yönetmek istemediğini belirterek tahtı reddeden …

1.AHMED

18 Nisan 1590’da Manisa’da dünyaya gelen Ahmed,tahta 13 yaşında oturarak o zamana dek en genç yaşta padişah olan Osmanoğlu olma ünvanını kazanmıştır.Avusturya Savaşı devam ederken tahta oturan genç padişahın kuvvetleri 1605 yılına kadar;Peşte,Estergon,Vişegrad,Tepedelen kalelerini fethetti.İki devlet de savaşın maddi yükünü kaldıramayacak duruma gelince,11 Kasım 1606’da Zitvatorok Antlaşması’nı imzaladı.Antlaşma sonucunda alınan bazı kaleler Osmanlının elinde kaldı.Avusturya …

HANDAN SULTAN

Çoğu kaynakta 1576 yılında doğduğu söylenmektedir.Aslen Rum olan Handan Sultan’ın gerçek isminin Helen olduğu da kayıtlarda geçmektedir.1. Ahmed’in 1603 yılında tahta çıkmasına rağmen Büyük Valide Sultan olan Safiye Sultan’ın hayatta olması onun gücünü ve saltanata etkisini kırmıştır.Safiye Sultan hayatta olduğu müddetçe ondan daha az maaş almış ve haremi yönetme gücüne pek fazla sahip olamamıştır. Oğlunun …

SAFİYE VALİDE SULTAN

1550’li yıllarda Venedik’te zengin bir ailenin çocuğu olarak doğduğu tahmin edilen ve asıl adı Sofia olan Safiye Sultan’ın,3.Murad’ın annesi Nurbanu Sultan tarafından hareme alınarak eğitim görmesi sağlanmıştır.3.Murad’tan,biri saltanat halefi olmak üzere 3 çocuğu olan Safiye Sultan’ın Sokullu Mehmed Paşa’nın 1579 yılında suikaste kurban gitmesi olayının tertipleyicisi olduğuna dair iddialar bulunmaktadır. 3.Mehmed’in tahta çıkmasıyla Valide Sultan …

2.SELİM (SARI SELİM)

25 Mayıs 1524’te İstanbul’da doğan 2.Selim eğitimini 1542’de tamamlayıp,aynı yıl Konya’ya sancak beyi olarak atanmıştır.Manisa’da da sancak beyliği görevinde bulunduktan sonra tekrar Konya’ya dönen Şehzade,bir süre sonra taht için mücadele etmeye başlamıştır.1553’te Şehzade Mustafa’nın boğdurulması üzerine öz kardeşi Şehzade Bayezid ile taht kavgasına tutuşan Selim,1559 yılında babasının da desteğini alarak Bayezid ile harp etmiştir.Savaştan mağlup …

HASEKİ HÜRREM SULTAN

Kadınlar Saltanatı’nın ilk temsilcisi olan Hürrem Sultan 1500’lü yılların başında Ukrayna’da doğmuştur.Asıl adının Roxelana olduğu tahmin edilmektedir.Kanuni ile olan ilişkisi sonucu 1521 yılında Şehzade Mehmet’i dünyaya getirerek saraydaki gücünü arttırmıştır.1534 yılında Kanuni ile nikah kıymaları devlet geleneğinde pek rastlanılmayan durum olmuştur.Aynı yıl Kanuni’nin annesi Valide Hafsa Sultan’ın ölümüyle saraydaki nüfuzunu iyice arttıran Hürrem Sultan,Valide Sultan …

1.SÜLEYMAN

6 Kasım 1494’te Trabzon’da doğan Süleyman,Saruhan sancak beyliği yaptığı esnada babasının ölmesi üzerine Eylül 1520’de sorunsuz bir şekilde tahta çıktı.İlk iş olarak saltanatını tanımayan Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali’yi ortadan kaldıran 10.Osmanlı padişahı,1521 yılında Fatih’in alamadığı Belgrad’ı ve ertesi yılda Rodos’u fethederek saltanatının hayırlara vesile olacağını kullarına göstermiş oldu. 1523 yılında Pargalı İbrahim olarak bilinen has odabaşı …

2.MEHMED

30 Mart 1432’de Edirne’de doğan Mehmed,seleflerine nazaran çok iyi bir eğitim alıp,Latince,Yunanca gibi dilleri öğrendikten sonra 1444 yılında birinci saltanatıyla devlete hükmetmeye başlamıştır.Ardından Haçlı tehlikesi baş gösterince tekrar babasının tahta çıkması üzerine Manisa’ya çekilen Mehmed,Şubat 1451’de babasının ölümü üzerine 30 yıl süren hükümdarlığına başladı. Mehmed’in ilk işi,devletin toprak bütünlüğünü bozan ve her daim karışıklıklara sebebiyet …

2.MURAD

1404 yılında Amasya’da doğan Murad,Bursa’da medrese eğitimini aldıktan sonra tekrar Amasya’ya dönerek tahta çıkıncaya kadar burada eyalet valisi olarak görev yaptı.1421 yılında tahta çıktıktan sonra hükümdarlığını tanımayan Anadolu beylikleri ve tahta hak iddia eden amcası Düzmece Mustafa’yla mücadeleye girişti. Amcası Düzmece Mustafa’yı ortadan kaldırdıktan sonra Gelibolu’yu tekrardan almaya çalışan Bizans’ın üzerine yürüyerek İstanbul’u iki ay …

15.yy Osmanlı Cellat Teşkilatı

Osmanlı’da düzeni korumak ve devleti yıpratacak bir takım kişiler ve bu kişilerin ortaya çıkarttığı küçük yahut da büyük çaplı engeller, devletin kuruluş yıllarından itibaren büyük bir özveriyle ekarte edilmiştir. Lakin 15.yy Osmanlı Devleti’nin ayyuka çıkan zafer ve başarısı, içinde bulunduğu yükselme dönemi hata kaldırmayan hassas bir dönemdir. Bunda Osmanlının en başından itibaren yoktan var edilmiş …