Kösem Sultan Hayatı Hakkında Genel Bilgiler

Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.
Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.

Osmanlı imparatorluğunun dünyanın en büyük gücü olmasında savaşlara en başta katılan padişahların çok önemli katkısı olmuştur. Sürekli büyüyen ve güçlenen bir toplumda liderlerin iradesinin önemini siz de anlarsınız. Yalnız burada öyle hassas bir konu var ki padişahlar saray dışına çıktıklarında kafalarının rahat olmasını ve geride bıraktıklarının emniyette ve güvende olmasını isterlerdi. İşte bu yüzden padişahın zevcesi olacak kadınların da güçlü olması ve gerektiğinde sevk ve idareyi ellerine almaları onlardan beklenen en önemli meziyetlerden biriydi.

Kösem Sultan, Osmanlı sarayının gördüğü en dik ve sağlam karakterlerden biri olmuştur. Her türlü konuya eğilim gösteren ve mükemmel bir muhakeme yeteneğine sahip olan ünlü sultan, pek çok konuda başarılı öngörülerde bulunmuş ve hayatını da belli bir düzen içinde sürdürmüştür. Dini ve kültürel değerlere de fazlası ile değer veren Kösem sultan, halen İstanbul’da bulunan bazı eserlerin de yapılmasına vesile olmuştur. Onun bu iradesi ve üstün meziyetleri, uzun yıllar boyunca sarayda söz sahibi olmasına çok olumlu katkılarda bulunmuştur.

Birinci Ahmet eşi olarak, 4. Murat’ta oğlu olarak saray dışına çıktıklarında en çok ona güvenmişler ve devlet işlerini yönetirken, kafalarında başka sorunlara yer bırakmamışlardır. Sarayın idaresine olduğu gibi devlet idaresine de el atmak istemişse de buna çoğu zaman padişahların rızası olmamıştır. Bu gün eşi 1. Ahmet ile aynı türbeyi paylaşan Kösem Sultan, Sultan Ahmet camiinde yatmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.