Genç Osman

Genç OsmanOsmanlı İmparatorluğu’nun 16. Padişahı olan İkinci Osman ya da diğer bir deyiş ile Genç Osman 3 Kasım 1604 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş ve 20 Mayıs 1622 yılında yani 18 yaşındayken yine İstanbul’da vefat etmiştir. Babası 1. Ahmed’in gözdesi olan Mahfiruz Hatun tarafından dünyaya getirilen Genç Osman, 14 yaşındayken amcası Sultan 1. Mustafa’nın tahttan indirilmesi sonucunda Sultan olmuştur. Sultan ünvanın yanı sıra Yavuz Sultan Selim’den itibaren Osmanlı Hanedanına geçen halife ünvanına sahip olarak İslam aleminin 85. Halifesi olmuştur.

Farisi mahlası ile Divan edebiyatına gönül verip sanatçı kişiliğini ön plana çıkaran Genç Osman, Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilikçi padişahlarındandır. Kısa ömrü ve kısa süren saltanatına rağmen kendisinden önceki birkaç padişahtan çok daha fazla işler başarmıştır. Tabii bu yenilikçi yapısı, sultanın öldürülmesine de sebebiyet vermiştir. 20 Mayıs 1622 yılında yeniçerilerin çıkardığı isyan sebebiyle Yedi Kule zindanlarına zorla götürülerek burada türlü işkencelere maruz kaldıktan sonra boğularak öldürülmüştür. Birçok tarihi kaynakta öldürülmeden önce tecavüze uğradığı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Ölümünden sonra Babası Sultan 1. Ahmetin yaptırdığı Sultanahmet Camii’nin yanında bulunan türbesine defnedilmişti

İkinci Osman Dönemi

4 yıllık saltanatı süresince Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatı sonrasında tahta çıkan tüm padişahlardan çok fazla iş başarmış olan Genç Osman, Osmanlı’nın gerileme dönemini geciktirmeyi başarmıştır. Genç Osman döneminde İran ile olan ilişkiler düzelmiş Serav Antlaşması ile iki ülke arasında barış sağlanmıştır.

Bununla beraber 30 yıl savaşları devam etmiş, İtalya ve Akdenize seferler düzelmiş ve Lehistan seferine 2. Osman bizzat katılmıştır. Bu da Saray’dan çıkmayan padişahlar dönemini kapanmasını sağlamıştır. Lehistan’a yapılan seferde ordu başarı elde edememiş olsa da uzun zamandır dost olan iki ülkenin ilişkilerini iyileştirmek için Lehistan hatalı olduğunu kabul ederek anlaşma yapmak istemiştir. Lehistan’ın bu hamlesi sonucunda Hotin Antlaşması imzalanarak seferin sonlanması sağlanmıştır.

Lehistan seferinin aslında başarısız bir hamle olması İkinci Osmanı rahatsız ettiğinden dolayı bunun nedenini askerlerin çabasız ve gayretsiz olmasına bağlanmıştır. Yeniçerilerin itaatsizliğini gören sultan, bu alanda yenilikler yapmak isteyerek Kapıkulu Ocaklarını açmıştır. Aynı zamanda askerlere ödenen maaş ile orduda bulunan asker sayısı arasındaki tutarsızlığı keşfederek verilen fazla paraları kesmesi bazı kesimleri rahatsız ettiğinden ötürü askerler Genç Osmana düşman olmuştur. Bu düşmanlıkta 18 yaşındaki Sultanın sonunu hazırlamış ve 20 Mayıs gününde Yedikule Zindanlarında vahşi bir şekilde öldürülmesine neden olmuştur.

Osmanlı' nın 2. Osman' ı yani Genç Osman
Osmanlı’ nın 2. Osman’ ı yani Genç Osman
2. Osman (Genç Osman) zamanındaki yeniçerililerin ayaklanması (orjinal)
2. Osman (Genç Osman) zamanındaki yeniçerililerin ayaklanması (orjinal)

2-osman-isyani

genc-osman-ayaklanmasi

http://www.kosemsultan.org
http://www.kosemsultan.org

culus-bahsisi

osmanli-culus

http://www.kosemsultan.org
http://www.kosemsultan.org

 

http://www.kosemsultan.org
http://www.kosemsultan.org

2-genc-osman

2-osman-osmanli

2-osman-yeniceri-isyan

http://www.kosemsultan.org' da yayınlanan yazıya aittir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.