Kösem Sultan Vikipedi

Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme döneminin en çok bilinen padişahlarından olan I. Süleyman ya da en çok bilinen adıyla Kanuni Sultan Süleyman, hasekilerinden biri olan Hürrem Sultan’a resmi nikah kıyarak Osmanlı İmparatorluğu’nda kadınlar saltanatı döneminin başlamasına neden oldu. Haseki ünvanına sahip olan kadın sarayda en güçlü olan ve en iyi hizmet edilmesi gereken kadın anlamına gelirken bu ünvana sahip olan bir kadına bir de resmi nikah kıyılması kadınların gücünü katbekat arttırdı.

kosem-sultan-vikipediBu dönemin başlangıcı Kanuni Sultan Süleyman’ın hükümdarlık dönemine denk gelse de o dönemlerde kadınların saraydaki etkisi gözle görülür bir şekilde artış göstermedi. İçinde bulunulan yüzyıl içerisinde padişahların çok küçük yaşlarda tahta geçmeleri, devleti yönetecek kapasitede olmamaları ya da zayıf karakterli olmaları onları annelerinin ya da eşlerinin etkisine girmelerini kolaylaştırdı. Bu durumun sonucu olarak da neredeyse bir yüzyıl boyunca kadınlar ülkeyi perde arkasından yani dolaylı yolla yönetmiş oldu.

Kadınlar saltanatı döneminin son sultanı ise Haseki Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan ya da genelde kullanılan en kısa adıyla Kösem Sultan oldu. 14 yaşında saraya getirildikten çok kısa bir süre sonra dönemin padişahı I. Ahmed’in hasekileri arasına giren Kösem Sultan, hasekiler arasındaki kıdem farkını da alt üst ederek I. Ahmed’e en yakın kadın olmayı başarmıştır. I. Ahmed’in vefatından sonra, yerine geçen kardeşi I. Mustafa tarafından saraydan uzaklaştırılsa da oğlu IV. Murad’ın tahta geçmesiyle birlikte valide sultan olmuş ve Topkapı Sarayı’na geri dönmüştür. IV. Murad tahta çıktığında 11 yaşında olduğu için çoğu konuda onu etkileyerek kararları bu şekilde almasını sağlamıştır. Daha sonra yerine gelen diğer oğlu I. İbrahim ya da nam-ı diğer Deli İibrahim döneminde de aynı etkiyi devam ettirerek torunu IV. Mehmet döneminde gücünün zirvesine ulaşmıştır.

Kösem Sultan Vikipedi sayfasına verdiğimiz bağlantıdan geçiş yaparak Kösem Sultan’ın hayatı ve o dönemde yaşanan olaylar hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.