Tarih Boyunca Kösem Sultan

Yakın zamana kadar tarihimizin yalnızca erkeklerden ve onların yaptığı işlerden olmamızın sağlandığını düşünüyorum. Oysaki geçmişimizde dominant karaktere sahip olan ve en büyük imparatorluğun bile yeri geldiğinde söz sahibi olan kadınlar olduğunu tarih araştırmalarımızda görmekteyiz. Aslında millet olarak kadınlara en çok önem veren toplumların başında gelmekteyiz. Tarihte bunun örneklerini pek çok kez bulabilirken, Kösem Sultan bu konuda verilebilecek en doğru örnekler arasında yer almaktadır. Sıradan küçük bir kızın hikâyesi, saraya adım atması ile tamamen değişirken, imparatorluk ve özellikle de dönemin sarayında etkin bir kişiliğin ortaya çıktığını görmek ve söylemek mümkündür.

Yakın tarihimizde kadın verilen değeri yüksek göstermeye çalışsak da bu konuda çok fazla başarılı olduğumuzu söylemek zordur. İnsanlara kadınlarımızın gücü ve kapasitesi hakkında doğru bilgi verebilmek için onlara Kösem Sultan ve onun gibi akıllı kadınlar hakkında öğreti hazırlamak ve filmler yapmak gerekir. Bu sayede kadının arka planda kalmasını doğru gören anlayışın da değişmesi ve yeni fikirlere açık olması sağlanmış olabilir. Hem aile hem saray düzeni ve çoğu zaman da devlet işlerine kafa yoran bu meziyetli kadınların, tarihimizde geldiğimiz bu günlere kadar bizlere ne gibi fayda sağladıklarını da kolaylıkla görebiliriz.

Kösem sultan bu milletin asla unutamayacağı ve ondan ders alması gereken bir gerçeğidir. Tarih boyunca pek çok sultanın da simgesi ve sesi olmuş olan bu sultan hakkında doğru bilgilenmek, geleceğimize ışık tutma konusunda da yardımcımız olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.