Kösem Sultan ile Turhan Sultan’ ın İlişkisi

Bir yanda 1590 yılında doğan Tinos, Yunanistan’lı Rum güzel Anastasya, diğer yanda 1627 ‘de Ukrayna’ da doğan Rus Ortodoks Nadya. Tarih daha sonra bu önemli iki kadının (Valide Sultan’lar) gelin-kayınvalide   ilişkilerinden ziyade daha çok saltanat kavgasına tanık olacaktır.

Nadya isimli bu Rus kız çocuğu , 12 yaşında Kırım Tatarları’na esir düşünce , İstanbul’a getirilerek saraya verilecek , böylece saray hayatı başlayacaktır. Artık ondan Turhan Hatice Sultan diye bahsedilecektir. Çünkü Kösem Sultan’ın oğlu I.İbrahim ile evliliğinden iki oğlu dünyaya gelmiştir. Şehzade IV.Mehmet ve Şehzade Ahmet. Şehzade Ahmet daha 1 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur. Dolayısı ile Turhan Hatice Sultan için IV.Mehmet çok kıymetlidir.

Şehzade IV.Mehmet’in 1648 yılında 4 yaşında padişah olmasıyla “Valide Sultan” olmuştur. O zamanlarda Kösem Sultan hala hayatta ve devlet işleriyle yoğun bir şekilde ilgilenmekteydi. Bu Turhan Sultan’ın işine gelmiyordu. Aralarında gizliden gizliye iktidar kavgası vardı. Yani rekabet başlamıştı.

Osmanlı Devlet’inde padişah anneleri hala hayattaysa “Valide Sultan” lar protokole göre ikinci sırada yer alır. IV.Mehmet’in küçük olması ve babaannesinin hala hayatta olması nedeniyle “Saltanat Naibeliği” ni (saltanat vekilliğini) bir süre “Kösem Sultan” üstlenecektir. Ta ki 1651 yılındaki ölümüne kadar. Tabii bu arada Turhan Hatice Sultan’ın da Valide Sultanlığı devam etmektedir.

Kösem Sultan için Turhan Hatice Sultan potansiyel bir tehlikedir. Çünkü Sultan IV.Mehmet büyüyecek ve “Saltanat Naibeliği”ni gelinine kaptıracaktır. O yüzden torunu IV. Mehmet’in ölmesi gerekmektedir. Bu durumu haber alan Turhan Hatice Sultan boş durmaz. Aynı zamanda padişahın hocaları olan Ağa’ları toplar ve durumu bildirir. Bu ağalarda Kösem Sultan’ı öldürmek için ant içerler.

Böylelikle ,Kösem Sultan ile Turhan Sultan’ın rekabeti 3 yıl sürer ve en sonunda Turhan Sultan galip gelerek, Kösem Sultan’ı dairesinde boğdurup, 1648 ile 1683’ kadar “Valide Sultan” olarak tarih sahnesinde yerini alır. Artık rekabet bitmiş ve Turhan Hatice Sultan kazanmıştır.

Turhan Sultan’ın tam 34 yıl süren “Valide Sultan” lığı Osmanlı tarihinde en uzun dönem “Valide Sultan”lık yapan kadın olarak O’nu tarihe geçirecektir.Bu dönem Köprülü ailesinden sadrazamlar devlet idaresini eline alınca ,artık devlet işlerinde “Valide Sultan”ların etkisi bitecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.