Ay: Mayıs 2014

HASEKİ HÜRREM SULTAN

Kadınlar Saltanatı’nın ilk temsilcisi olan Hürrem Sultan 1500’lü yılların başında Ukrayna’da doğmuştur.Asıl adının Roxelana olduğu tahmin edilmektedir.Kanuni ile olan ilişkisi sonucu 1521 yılında Şehzade Mehmet’i dünyaya getirerek saraydaki gücünü arttırmıştır.1534 yılında Kanuni ile nikah kıymaları devlet geleneğinde pek rastlanılmayan durum olmuştur.Aynı yıl Kanuni’nin annesi Valide Hafsa Sultan’ın ölümüyle saraydaki nüfuzunu iyice arttıran Hürrem Sultan,Valide Sultan …

1.SÜLEYMAN

6 Kasım 1494’te Trabzon’da doğan Süleyman,Saruhan sancak beyliği yaptığı esnada babasının ölmesi üzerine Eylül 1520’de sorunsuz bir şekilde tahta çıktı.İlk iş olarak saltanatını tanımayan Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali’yi ortadan kaldıran 10.Osmanlı padişahı,1521 yılında Fatih’in alamadığı Belgrad’ı ve ertesi yılda Rodos’u fethederek saltanatının hayırlara vesile olacağını kullarına göstermiş oldu. 1523 yılında Pargalı İbrahim olarak bilinen has odabaşı …

2.MEHMED

30 Mart 1432’de Edirne’de doğan Mehmed,seleflerine nazaran çok iyi bir eğitim alıp,Latince,Yunanca gibi dilleri öğrendikten sonra 1444 yılında birinci saltanatıyla devlete hükmetmeye başlamıştır.Ardından Haçlı tehlikesi baş gösterince tekrar babasının tahta çıkması üzerine Manisa’ya çekilen Mehmed,Şubat 1451’de babasının ölümü üzerine 30 yıl süren hükümdarlığına başladı. Mehmed’in ilk işi,devletin toprak bütünlüğünü bozan ve her daim karışıklıklara sebebiyet …

2.MURAD

1404 yılında Amasya’da doğan Murad,Bursa’da medrese eğitimini aldıktan sonra tekrar Amasya’ya dönerek tahta çıkıncaya kadar burada eyalet valisi olarak görev yaptı.1421 yılında tahta çıktıktan sonra hükümdarlığını tanımayan Anadolu beylikleri ve tahta hak iddia eden amcası Düzmece Mustafa’yla mücadeleye girişti. Amcası Düzmece Mustafa’yı ortadan kaldırdıktan sonra Gelibolu’yu tekrardan almaya çalışan Bizans’ın üzerine yürüyerek İstanbul’u iki ay …

15.yy Osmanlı Cellat Teşkilatı

Osmanlı’da düzeni korumak ve devleti yıpratacak bir takım kişiler ve bu kişilerin ortaya çıkarttığı küçük yahut da büyük çaplı engeller, devletin kuruluş yıllarından itibaren büyük bir özveriyle ekarte edilmiştir. Lakin 15.yy Osmanlı Devleti’nin ayyuka çıkan zafer ve başarısı, içinde bulunduğu yükselme dönemi hata kaldırmayan hassas bir dönemdir. Bunda Osmanlının en başından itibaren yoktan var edilmiş …