1.SÜLEYMAN

6 Kasım 1494’te Trabzon’da doğan Süleyman,Saruhan sancak beyliği yaptığı esnada babasının ölmesi üzerine Eylül 1520’de sorunsuz bir şekilde tahta çıktı.İlk iş olarak saltanatını tanımayan Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali’yi ortadan kaldıran 10.Osmanlı padişahı,1521 yılında Fatih’in alamadığı Belgrad’ı ve ertesi yılda Rodos’u fethederek saltanatının hayırlara vesile olacağını kullarına göstermiş oldu.

1523 yılında Pargalı İbrahim olarak bilinen has odabaşı İbrahim Ağa’yı sadrazam yapan Kanuni,bu atama sonucu 1524’te Mısır’da isyançıkaran Ahmed Paşa’nın üzerine İbrahim’i göndererek paşanın kellesini aldı ve isyanı bastırdı.Fransa’nın Kanuni’den yardım istemesi üzerine Macaristan’a sefere çıkan Süleyman,Ağustos 1526’da Mohaç Ovası’nda Macar kuvvetlerini yenilgiye uğratarak Budin’e girdi.Osmanlı’nın Macaristan tahtını bahşettiği Zapolya’dan tahtı zorla alan Avusturya Arşidükü Ferdinand’ın üzerine yürüyen Kanuni,1529’da Budin’i kuşatarak tahtı tekrar Zapolya’ya verdi.Aynı yıl kuşatılan Viyana’dan mühimmat eksikliği ve iklim şartları sebebiyle olumlu bir sonuç alınamadı.

1532 yılında Kanuni komutasında Alman Seferi’ne çıkan ordu birçok bölgeyi işgal edip,Avrupa’nın içlerine doğru akınlar düzenleyerek bölgeyi yağmaladı.Ertesi sene imzalanan barış antlaşmasıyla bölgede bir süreliğine sükunet hakim oldu.Doğu seferine çıkmak için hazırlıklar yapan 1.Süleyman 1533 yılında öncü kuvvet olarak gönderdiği İbrahim Paşa ile 1534 yılında birleşerek Bağdat’ı aldı.Bu esnada Kaptan-ı  Derya olan Barbaros Hayreddin Paşa’da Tunus’u Osmanlı topraklarına kattı.1536 yılında boğdurulan İbrahim Paşa’nın yerine sadrazamlığa Ayas Mehmed Paşa getirildi.

1538 yılında vergi vermeyi reddeden Boğdan Voyvodası’nın üzerine sefere çıkan Süleyman,Boğdan’ın büyük bir kısmını fethetti.Aynı yıl Barbaros Hayreddin Paşa’nın Kutsal İttifak donanmalarıyla Korfu adası yakınlarında yaptığı Preveze Deniz Savaşı’ndan galibiyetle ayrıldığı hatırlatmakta fayda var.Zapolya’nın ölmesi üzerine 1541’de Budin’i kuşatan Ferdinand’a karşı sefere çıkan Süleyman,Budin’i kurtararak şehri direkt Osmanlı’ya bağladı.Aynı olayın bir yıl sonra tekrarlanması üzerine 1543’te tekrar sefere çıkan Kanuni,Estergon’u fethetti.1537 yılında imzalanan Edirne Antlaşması’yla Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Macaristan üzerindeki haklarından vazgeçti.

1548’de İran seferine çıkan Kanuni,Van ve Tebriz olmak üzere birçok şehri fethederek bir yıl sonra İstanbul’a döndü.1551 yılında Trablus’u alan Osmanlı kuvvetleri,imparatorluğun İtalya ile münasebetini arttırmış oldu.Kanuni’nin Hindistan’a yolladığı kuvvetlerin Arap yarımadasındaki bölgeleri fethetmesi sonucu Osmanlı toprakları bir hayli genişlemiş oldu fakat Hindistan üzerinde bir etki sağlanamadı.1553’te İran üzerine sefere çıkan Kanuni,aynı yıl oğlu Mustafa’yı boğdurtmuştur.Bu sefer sonucu Irak,Azerbaycan ve Mezopotamya’nın büyük bir kısmı Osmanlının eline geçti.Fransa Kralı’nın Osmanlıdan yardım talep etmesi üzerine 1558’de İstanbul’dan yola çıkan donanma 1560’ta Cerbe Adası yakınlarında karşılaştığı Venedik,Papalık,Ceneviz ve Malta kuvvetleriyle oluşturulmuş donanmaya karşı büyük bir zafer kazandı.

1565’te donanma tarafından Sakız Adası fethedildi.1566 yılında son seferine çıkan padişahın Zigetvar Kuşatması esnasında 7 Eylül’de vefat etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.