Osmanlı İmparatorluğu

Kardeş Katlinin Zamansal Panaroması ve Menşei

En genel bağlamda bakıldığında iktidar davası olarak addedilen Kardeş Katli, salt Osmanlı Hanedanlarına ait bir uygulama değildir. Münferit zamanlarda değişik toplum ve uygulamalarda da sıkça rastladığımız tarihi bir vaka’dır. Kardeş Katli ile ilgili en özel bilgilerin mevcut bulunduğu İran’ın epik ve realistik tarihine ışık tutan Şehname adlı eser kardeş katli vakasının başlangıç noktasını oluşturmaktadır. İran …

Beyazıt’ın Önderliğinde Şehzadeler Arasındaki Rekabet

Osmanlının kuruluşunu takip eden süreç içerisinde, Osmanlıların genişlemesini sağlayan en önemli stratejik teşebbüslerden biri komşuları arasında yaşanan taht kavgalarıdır. Bunu çok iyi kullanmasını bilen Osmanlı Devleti kısa süre içerisinde beklenmedik ölçüde genişlemiştir. Osmanlıların tarihine ilahi bakış açısıyla baktığımızda Timur İstilası’nın yaşanmasına kadar geçen zaman da tarih sahnesinde yer almayı hak edecek düzeyde bir taht kavgasıyla …

Osmanlıda Kısaca Tepedelenli Ali Paşa

Tepedelenli Ali Paşa, 19.yüzyılda bugünkü Arnavutlukta doğmuş ve Osmanlı Devletine karşı ayaklanmış Yanya valisidir. Zaman içerisinde zengin bir paşanın kızıyla hayatını birleştiren Ali Paşa, Osmanlı Tarihi içerisinde kendine yer bulmuş önemli bir zat’tır. Sahip olduğu çiftçilik gelirlerini usulsüz yollarla perçinleyen Ali Paşa, oğullarına aşırı düşkün ancak düzen karşıtı bir profile sahiptir. Fransız İhtilali’nin Osmanlıda ki …

Osmanlı Toplumunda Doğu ve Batı Kadını Ayrımsallığı

Osmanlı Toplumunda dönemin yönelimlerini, Batı Modernizesinin yönlendirmesi sonucunda yozlaşma düşüncesinin aktif olacağı ve devletin batılılaşmasının bir takım olumsuzluklar doğuracağının düşünüldüğü zamanlarda dönemin akışına uyum sağlayabilme safhasında akıllara ilk olarak “kadın” fertler gelmektedir. Osmanlı toplumunun ve saray erkanının kadına verdiği değer, koruyup kollamayla doğru orantılıdır ancak modernleşme sürecinde Şer’i Normların göz ardı edilemeyeceği gerçeği, kadını salt …