Kösem Sultan

MAHPEYKER KÖSEM SULTAN

Anastasya isimli bir Rum genç kız ,İstanbul’a saraya geldiğinde ;yetenekleri ve hep önde olması sayesinde “Kösem ” adını alırken ,bir yandan da yüzü nurlu ,ay gibi parlak anlamına gelen “Mahpeyker” ismini taşıyacaktır.Birçok kaynakta Kösem Sultan ismi tek başına kullanılsa da esasen Mahpeyker Kösem Sultan en bilinen isimlerindendir.1590 yılında doğan Anastasia daha onbeş yaşındayken ,1605 yılında …

KÖSEM SULTAN’IN HİKAYESİ

1590 yıllarında kimilerine göre Yunanistan’ın Tinos şehrinde bir Rum papazının kızı ,kimine görede Nasya adıyla Osmanlı İmparatorluğu topraklarından Bosna –Hersek ‘te dünyaya gelmiştir. Babasının ölümüyle yetim kalmış ve güzelliği ve zekası nedeniyle Bosna Beylerbeyi tarafından kızlarağasına gönderilmiştir.Artık Anastasia ‘nın Topkapı Sarayı’nın Valide Sultanlığı’na uzanan ve tarihe büyük harflerle geçecek “Mahpeyker Kösem Sultan ”ın devri başlayacaktır.Aldığı …

KÖSEM SULTAN’IN KRONOLOJİK OLARAK HAYATI

1590 : Tinos,Yunanistan’da Nasya ya da Anastasya ismiyle bir papazın kızı olarak doğduğu sanılmaktadır. 1590   :18 Nisan 1590 ‘da Şehzade I.Ahmet , Manisa’da Sultan III.Mehmet ve Hatice Sultan’ın oğulları olarak Osmanlı      Hanedanı’na katıldı. 1603   :Sultan I.Ahmet ondördüncü padişah olarak genç yaşta kılıç kuşanarak Eyüp’te cülus etmiş/tahta çıkmıştır. 1605   :Anastasia on beş yaşında Topkapı Sarayı’na takdim …

KÖSEM SULTAN KİMDİR ?

Bir rum papazının kızı olarak Anastasya adıyla Yunanistan’da 1590’ larda dünyaya gelmiştir. 15 yaşında yetim kalınca dönemin Bosna Beylerbeyi tarafından saraya tanıtılarak önce Osmanlı İmparatorluğu’na sonra da Osmanlı Ailesi’ne katılacak, hanedanın ve Osmanlı Tarihi’nin vazgeçilmeyen en önemli şahsiyetlerinden ve kadınlarından biri olarak ,ismi tarihte yerini alacaktır. Osmanlı Hanedanlığı’na katılması Sultan Birinci Ahmet’in haremine katılması ile …

KÖSEM SULTAN’IN HAYATI

Asıl adı Anastasia ( Αναστασία ) ya da Nasya ‘dır. 1590 ‘lı yıllarda Yunanistan’da bir Rum papazının kızı olarak dünyaya gelmiştir.Hırvat olduğu da söylentiler arasındadır.Yetim kaldıktan sonra Bosna Beylerbeyi tarafından kızlarağasına ve imparatorluğun haremine takdim ve hediye edilmiştir. O dönem on dördüncü Osmanlı padişahı olarak daha çocuk denecek yaşta (ondört yaşında )tahta çıkan Birinci Ahmet …

Kösem Sultan Hayatı

600 yıllık Osmanlı Tarihi’nin en güçlü kadını olan Kösem Sultan’ın hayatı, tarih sevenler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır Hala günümüzde bile kadınların hep geri planda kaldığı noktada, kadının bi köle gibi alınıp satıldığı bir dönemde gücünü kaybetmeye başlamış olsa da imparatorluğun fiilen bir kadın tarafından yönetilmesi merak edilmeyecek bir konu değildir …

Valide Mahpeyker Sultan

Kösem Sultan olarak da bilinmekte olan Valide Mahpeyker Sultan, 1589 Anastasya ismiyle dünyaya gelen  Osmanlı İmparatorluğu’nun  14. Sultanı olan 1. Ahmet’in Hasekisidir. Aynı zamanda 4. Murat ile Sultan İbrahim’in tahta çıkması ile Valide Sultan sıfatına sahip olan Mahpeyker Kösem Sultan, torunu 4. Mehmed’in tahta çıkması ile de Valide-i Muazzama sıfatını almaya da hak kazanmıştır. Tarihte …

Valide Mahpeyker Kösem Sultan

1589 yılında doğduğu varsayılan Kösem Sultan aslında Anastasya adında Rum kızıdır. Henüz çocuk yaşında Bosna Beylerbeyine verildikten sonra, Bosna Beylerbeyi Anastasya’yı Sultan 1. Ahmet’e hediye etmek amacıyla Pay-ı Tahta yollamıştır. Hareme gelen Anastasya’ya burada gelenek üzerine Mahpeyker ( Ay yüzlü) ismi verilmiştir. Padişah 1. Ahmet ise Hasekisi olarak seçtiği Mahpeyker’e  Kösem ismini vererek, anastasya’nın artık …