Osmanlı Toplumunda Doğu ve Batı Kadını Ayrımsallığı

Osmanlı Toplumunda dönemin yönelimlerini, Batı Modernizesinin yönlendirmesi sonucunda yozlaşma düşüncesinin aktif olacağı ve devletin batılılaşmasının bir takım olumsuzluklar doğuracağının düşünüldüğü zamanlarda dönemin akışına uyum sağlayabilme safhasında akıllara ilk olarak “kadın” fertler gelmektedir. Osmanlı toplumunun ve saray erkanının kadına verdiği değer, koruyup kollamayla doğru orantılıdır ancak modernleşme sürecinde Şer’i...
Continue reading

Valide Mahpeyker Kösem Sultan

1589 yılında doğduğu varsayılan Kösem Sultan aslında Anastasya adında Rum kızıdır. Henüz çocuk yaşında Bosna Beylerbeyine verildikten sonra, Bosna Beylerbeyi Anastasya’yı Sultan 1. Ahmet’e hediye etmek amacıyla Pay-ı Tahta yollamıştır. Hareme gelen Anastasya’ya burada gelenek üzerine Mahpeyker ( Ay yüzlü) ismi verilmiştir. Padişah 1. Ahmet ise Hasekisi olarak...
Continue reading